هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲۷کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

LqrSim

عنوان انگلیسی: LqrSimزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۱کلید واژه ها:adaptivearecontrolfortranLinar Quadratic RegulatorLinear Quadratic GaussianLQELQGLQRoptimalOptimal Controlriccatisimulinkبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترلتئوری کنترل بهینهرگلاتوررگلاتور درجه دوم خطیرگلاتور Read More →