روش PECE پیش بین و اصلاح کننده برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری

عنوان انگلیسی: Predictor-corrector PECE method for fractional differential equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۲۸۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلConvolutionDifferential EquationFractional CalculusFractional Derivatiefractional differential equationsFractional Read More →

کومولاتور عملگر تفاضلی خطی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: Generalized Linear Differential Operator Commutatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلcommutationderivativesDifferential Equationdifferential equationslinearodeoperatorsrelationsحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →