مشتق فوریه

عنوان انگلیسی: Fourier derivativeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformnumerical differentiationodePartial Differential EquationPDEspectral methodsآنالیز Read More →

روش ماتریس برای توزیع-منظم ODEها و PDEها

عنوان انگلیسی: Matrix approach to distributed-order ODEs and PDEsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۷۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلComputational PhysicsComputational Physics in MATLABdifferentialDifferential Equationdiscretizationdistributedorder Read More →

روش PECE پیش بین و اصلاح کننده برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری

عنوان انگلیسی: Predictor-corrector PECE method for fractional differential equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۸۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلConvolutionDifferential EquationFractional CalculusFractional Derivatiefractional differential equationsFractional Read More →

MinimaMaxima3D

عنوان انگلیسی: MinimaMaxima3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۷۳کلید واژه ها:۳dcartesianmaximaminimaOscillatorاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازMinimaMaxima3DMinimaMaxima3D فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   شما می Read More →

اسپلاین پایه N-بعدی

عنوان انگلیسی: N-Dimensional BSplinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۲کلید واژه ها:approximationbsplinescomputervisionconstruct coefficientsGrid computingimageprocessinginterpolationMIMDndimensionalParallel ComputingSIMDsplineunserپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش خوشه Read More →