حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با شروع ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Start Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۲۳کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmutationNP-Complete Problemsopen variationoptimizationTraveling Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مسئله سفر فروشنده دوره گرد با زمان ویندوز: تطبیق الگوریتم از سفر در زمان به بهینه سازی Makespan

عنوان انگلیسی: Thesis:The Travelling Salesman Problem with Time Windows: Adapting Algorithms from Travel-time to Makespan Optimizationتعداد کلیک: ۱۰۲۳کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: اکتشافات تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتعداد کلیک: ۱۱۴۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: فراابتکارهای تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد: یک مقایسه

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problem: A comparisonتعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم مورچگان مبتنی بر تخمین و جستجوی محلی مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP احتمالاتی (تصادفی)

عنوان انگلیسی: Thesis: Estimation-based Ant Colony Optimization and Local Search for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتوضیحات:  تعداد کلیک: ۱۸۱۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود Read More →