دانلود رایگان پایان نامه:مطالعه امکان سنجی شبکه حسگر بی سیم بر اساس برداشت انرژی کنترل و مدیریت محیط ساختمان

عنوان انگلیسی: Thesis:FEASIBILITY STUDY OF ENERGY HARVESTING BASED WIRELESS SENSOR NETWORK FOR BUILDING ENVIRONMENT MONITORING AND MANAGEMENTتعداد کلیک: ۲۸۰۴کلید واژه ها:Purdue UniversityThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →

مدیر مینی پروژه – ارتقاء‌ فیکس سازگاری

عنوان انگلیسی: Miniproject manager — upgrade compatibility fixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۲کلید واژه ها:development environmentminiproject upgrade compatibility bug fixProject Managementپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل Read More →

log4matlab

عنوان انگلیسی: log4matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۸۱کلید واژه ها:apacheclass debuggingconsole debugdebugdebug messagesdebuggingerrorerror checkinglog4cxxlog4jloggerlogging to fileProject Managementsave errorstesttestingwarnwarningپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های Read More →

تصویر گرافیکی از جدول زمانی

عنوان انگلیسی: Graphic depiction of timelinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۰کلید واژه ها:graphicsplotProject Managementtimetimelineپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های توسعهمدیریت پروژهمدیریت کیفیتتصویر گرافیکی Read More →