ارائه روش جدیدی جهت تعیین پهنای باند مدولاسیون هیسترزیس چند باندی در اینورتر هفت سطحی آبشاری با کاربری در جبران ساز استاتیکی سیستم توزیع

عنوان انگلیسی: ارائه روش جدیدی جهت تعیین پهنای باند مدولاسیون هیسترزیس چند باندی در اینورتر هفت سطحی آبشاری با کاربری در جبران ساز استاتیکی سیستم Read More →

تقریب گر چگالی هسته

عنوان انگلیسی: Kernel Density Estimatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointautomatic hitech bandwidth selectionFixed-PointFixed-Point Toolboxkernel density estimationkernel smoothingprobabilitystatisticstdsubha2010الگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه Read More →

یکسو ساز تمام موج با ضربان مرکزی

عنوان انگلیسی: Center Tapped Full Wave Rectifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۶۷کلید واژه ها:center tapped transformerfull wave rectifierPower SystemRecctifierrectifiersim power systemSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکانرژیبرقتبدیل انرژی الکتریکیتوان الکتریکیجریانجریان Read More →