مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۵۶کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

مدولاسیون و دی مدولاسیون فرکانس

عنوان انگلیسی: Frequency Modulation and Demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۶کلید واژه ها:Biomedical EngineeringdemodemodulationECGElectrocardiographyfmfm modulation using simulinkfrequencymodulationPhase-Locked LoopPLLthanksافزایش برد سیگنالالکترونیک رادیوییبرقپردازش سیگنالپردازش سیگنال های Read More →

مدولاسیون دامنه دو باند جانبی

عنوان انگلیسی: Double Sideband Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۸کلید واژه ها:amCommunicationsdemodulationdouble sidebanddsbdsbammodulationsimulationssbamافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه دو باند جانبیDouble Sideband Read More →

مدولاسیون دلتا و مدولاسیون دلتاب تطبیقی

عنوان انگلیسی: Delta Modulation and Adaptive Delta Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۷کلید واژه ها:adaptive delta modulationbitrate communicationsCommunicationsCommunicaton Systemdelta modulationdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل Read More →

ارائه روش جدیدی جهت تعیین پهنای باند مدولاسیون هیسترزیس چند باندی در اینورتر هفت سطحی آبشاری با کاربری در جبران ساز استاتیکی سیستم توزیع

عنوان انگلیسی: ارائه روش جدیدی جهت تعیین پهنای باند مدولاسیون هیسترزیس چند باندی در اینورتر هفت سطحی آبشاری با کاربری در جبران ساز استاتیکی سیستم Read More →