چرخاننده تصویر

عنوان انگلیسی: Figure Rotatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۹کلید واژه ها:aa2dcmcameranavigationorbitrotate figurerotationجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییچرخاننده تصویرFigure Rotator فرم عضویت در Read More →

ماتریس تبدیل (تغییر) حالت کپلر

عنوان انگلیسی: Keplerian State Transition Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABkeplerkeplerianmatrixorbitsstatetransitioسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

Zmod دوطرفه

عنوان انگلیسی: ۲-sided Zmodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۹کلید واژه ها:Distributed ComputingDistributed Computing in MATLABrotating machinerytime frequencyvibrationwaveletswhirlzmodارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتپردازش ابریپردازش خوشه ایپردازش موازیتحلیل ارتعاشاتتوزیع محاسباتسیستم Read More →