مدار آنالوگ با مقاومت وابسته دما

عنوان انگلیسی: Analog Circuit with Temperature Dependent Resistorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۶کلید واژه ها:analog circuitelectricalelectronicopampphysical modelingsimelectronicssimscapetemperatureالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی الکترونیکیشبیه سازی مدارهای Read More →

انتقال مداری Aeroassist

عنوان انگلیسی: Aeroassist Orbital Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaerospcemathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →