نسخه ی نمایشی ویلچیر برقی

عنوان انگلیسی: Electric Wheelchair Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۵کلید واژه ها:electricpower electronicsSimPowerSystemsimpowersystemstorque regulatortraction motorwheelchairالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه Read More →

شبیه ساز مدر دو پورتی خطی

عنوان انگلیسی: Linear 2-port Circuit Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۷کلید واژه ها:۲portabcdElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsnetwork anascattering parametersparametertwo portادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →