ذرات در میدان الکتریکی و مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Particle in electric and magnetic fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationelectric fieldelectromagneticsguiImage Acquisitionmagnetic fieldmotionodeparticlephysicsاکتساب تصویراکتساب عکساندازه Read More →

بررسی مشکلات مطرح در بکارگیری سامانه حفاظت از راه دور در شبکههای مخابرات دیجیتال

عنوان انگلیسی: بررسی مشکلات مطرح در بکارگیری سامانه حفاظت از راه دور در شبکههای مخابرات دیجیتالتوضیحات:امــروزه شــبکههــای مخــابراتی دیجیتــال در بســیاری از کاربردهای صنعتی مورد Read More →

اجرای پردازنده گرافیکی برای شدت عمل میدان GFV

عنوان انگلیسی: GPU Implementation for GVF Force Fieldزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۰کلید واژه ها:biotechcomputer visionDigital Image Processingimage processingmedicaloptimizationsignal processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →

مدل سازی و بررسی رفتار گذرای سیستم زمین آزمایشگاه فشارقوی جدید رده ۴۰۰ کیلوولت پژوهشگاه نیرو در برابر امواج ضربه جریانی

عنوان انگلیسی: مدل سازی و بررسی رفتار گذرای سیستم زمین آزمایشگاه فشارقوی جدید رده ۴۰۰ کیلوولت پژوهشگاه نیرو در برابر امواج ضربه جریانیتوضیحات:سیستم زمین یک Read More →