چندجمله ای لژاندر

عنوان انگلیسی: Legendre polynomialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۲۰کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseengimage processingmathematicsmodelingmohammedphysicssignal processingانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

تابع چندجمله ای درونیابی لاگرانژ سهموی

عنوان انگلیسی: A Parabolic Lagrangian Interpolating Polynomial Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۵کلید واژه ها:interpolate lagrange lagrangian polynomial parabolic nonlinearOscillatorprobabilitystatisticsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان Read More →