الگوریتم تکاملی تفاضلی چندمنظوره با هرس کروی

عنوان انگلیسی: Multi-objective Differential Evolution Algorithm with Spherical Pruningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۶کلید واژه ها:cpohDifferential EvolutionMulticriteria Optimizationmultiobjective evolutionary algorithmmultiobjective optimizationmultiobjective problemبرنامه نویسی چند Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکنیکهای برنامه نویسی ژنتیکی بهبود یافته برای طبقه بندی اطلاعات

عنوان انگلیسی: Thesis:”IMPROVED GENETIC PROGRAMMING TECHNIQUES FOR DATA CLASSIFICATION”تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:North Dakota State UniversityThesisایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →