هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۶۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

Multinor

عنوان انگلیسی: multinorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۸کلید واژه ها:Fault Detectionimplementationmonte carlomultinormultivariatenumerical computationprobabilitystatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیتشخیص خطاتشخیص خطا در MATLABتشخیص عیبتشخیص Read More →

محاسبه گر کامل اتمسفر استاندارد ۱۹۷۶

عنوان انگلیسی: Complete 1976 Standard Atmosphereزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudecheesecakedensitygas dstandard atmospheretemperatureسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →