جعبه ابزار Ensemble

عنوان انگلیسی: Ensemble Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۷۸کلید واژه ها:behavior knowledge spaceClassificationclusteringCrispData ClassificationData MiningDecision MakingDecision Support Systemdecision templatedempster shaferDMDSSensemble of classifiersmachine learningmajority votingMCDMmultiple Read More →

کنترل ActiveX از مراحل APT موقعیت Thorlabs

عنوان انگلیسی: ActiveX control of APT Thorlabs positioning stagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۳کلید واژه ها:۳rd partyActiveXapt thorlabsElectrical Motorhardware drivermotornanotrakpiezovisual basicکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تولید خودکار ناهمواری

عنوان انگلیسی: Automatic Terrain Generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۲۴کلید واژه ها:۲d probability distribution3d graphicsbrowniancamerafractalfractionallandscapelightingmandelbrotmappingnavigationpatchterrainجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییتولید خودکار ناهمواریAutomatic Read More →

کتابخانه مکانیک مدارهای گردشی در متلب

عنوان انگلیسی: Orbital Mechanics Libraryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۸۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABkeplerkeplerianmechanicsorbital mechanicsorbits cartesiansatellitevery useful program and have good commentsسیستم های Read More →

نقاط متناظر از طریق MDL

عنوان انگلیسی: Corresponding Points through MDLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۵۶کلید واژه ها:aamactive shape modelanalysisasmcomponentcorrespondencescorresponding pointsDimensionality ReductionFirst Componentimage processingmappingmdlminimum description lengthpcaprincipalPrinciple Component Analysisshape modelsphericalآنالیز Read More →