هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

حل کننده معادلات دیفرانسیل جبری

عنوان انگلیسی: Differential Algebraic Equation Solversزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsodeحل ODE در متلبحل عددی ODE در Read More →

موردپژوهی اندازه گیری جاذبه

عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Studyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۴۹کلید واژه ها:Curve FittingexampleFunction ApproximationFunction FittingImage Acquisitionimage processingOscillatorsystem identificattutorialاستنباط آماریاسیلاتوراکتساب تصویراکتساب عکسانالیز عددیاندازه گیری Read More →

برازش دایره ای (روش Pratt)

عنوان انگلیسی: Circle Fit (Pratt method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۵کلید واژه ها:Curve Fittingfitting curvesFunction ApproximationFunction Fittingimage processingmathematicspick of the weekpotwprobabilityregressionstatisticsاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →