مبدل باک– حلقه باز

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Open Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۱کلید واژه ها:Buck Convertercontrol designconverterdcdc converterDiodeduty ratiopower electronicsPower SystemSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

موتور القایی متصل به مبل ماتریس

عنوان انگلیسی: Induction Motor connected through Matrix converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۶۴کلید واژه ها:Induction Motormatrix converterspeed controlالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیستبدیل انرژی الکتریکی به Read More →

تبدیل باک با سوئیچینگ ولتاژ صفر

عنوان انگلیسی: Buck Converter with zero voltage switchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵کلید واژه ها:Buck Converterbuck converterscontrol designconverterspower electronicsSimPowerSystemzero voltage switchingالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۲کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →

مبدل باک لایه ای

عنوان انگلیسی: Interleaved Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۸کلید واژه ها:Buck Convertersimulationsimulinkکنترل سرعتمبدل DC به DCمبدل DC-DCمبدل باکمبدل جریان مستقیممبدل جریان مستقیم به Read More →

مبدل باک کنترل شده دیجیتالی

عنوان انگلیسی: Digitally Controlled Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۵کلید واژه ها:Buck Converterconverterdcdc converterdigitally controlled converterduty ratioload transientspower electronicsPower SystemSimPowerSystemالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم Read More →

مبدل DC-DC باک

عنوان انگلیسی: Buck DC-DC converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:automotiveBuck ConverterDiodeSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →

تبدیل CUK

عنوان انگلیسی: CUK Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۱کلید واژه ها:SimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه سازیمدل سازی سیستم های Read More →