مبدل باک– حلقه باز

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Open Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۱کلید واژه ها:Buck Convertercontrol designconverterdcdc converterDiodeduty ratiopower electronicsPower SystemSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

مبدل باک کنترل شده دیجیتالی

عنوان انگلیسی: Digitally Controlled Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۷کلید واژه ها:Buck Converterconverterdcdc converterdigitally controlled converterduty ratioload transientspower electronicsPower SystemSimPowerSystemالکترونیکانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم Read More →

مبدل DC-DC باک

عنوان انگلیسی: Buck DC-DC converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۵۳کلید واژه ها:automotiveBuck ConverterDiodeSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم Read More →

مبدل باک لایه ای

عنوان انگلیسی: Interleaved Buck Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۸کلید واژه ها:Buck Convertersimulationsimulinkکنترل سرعتمبدل DC به DCمبدل DC-DCمبدل باکمبدل جریان مستقیممبدل جریان مستقیم به Read More →

کنترل پسماند DC به DC مبدل باک

عنوان انگلیسی: Hysteresis control of DC to DC buck converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:Buck ConverterhighigSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

مبدل باک

عنوان انگلیسی: buck converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۸کلید واژه ها:Buck Convertersimulatiomکنترل سرعتمبدل DC به DCمبدل DC-DCمبدل باکمبدل جریان مستقیممبدل جریان مستقیم به جریان Read More →

مبدل باک– حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۲کلید واژه ها:Buck Converterclose loop buck converterdc dc converterDiodeindustrial electronicspower electronicsPower SystemSimPowerSystemstep down Read More →

تبدیل باک با سوئیچینگ ولتاژ صفر

عنوان انگلیسی: Buck Converter with zero voltage switchingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵کلید واژه ها:Buck Converterbuck converterscontrol designconverterspower electronicsSimPowerSystemzero voltage switchingالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه Read More →