روتین کامپایلر NVCC cuda

عنوان انگلیسی: NVCC cuda compiler wraperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۳کلید واژه ها:compilercudacuda kernelexamplegatherGrid computingkernelMIMDnvidia gpuParallel ComputingptxSIMDtoolkitپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته Read More →

SDK میکروسافت کینکت

عنوان انگلیسی: Kinect Microsoft SDKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۲کلید واژه ها:۲d3ddepthdepth imageImage AlignmentImage Alignment in MATLABimage processingkinectmexmicrosoftmicrosoft sdkphotoprime sensereconstructionskeletonwrapperپردازش تصاویر دیجیتالپردازش تصویرپردازش تصویر Read More →