درایور ماژول ابزار DT8837 ترجمه داده ها

عنوان انگلیسی: Data Translation DT8837 Instrument Module Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۲کلید واژه ها:automationautomotivedata translationdemodulationdriversInstrument Controlinstrument driverinstrument driversmodulationtest and measurementvibrationابزار دقیقارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتافزایش برد Read More →

درایور ماژول ابزار DT8824 ترجمه داده ها

عنوان انگلیسی: Data Translation DT8824 Instrument Module Driverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲کلید واژه ها:automationdata translationdemodulationdriverInstrument Controlinstrument drivermodulationtest and measurementابزار دقیقافزایش برد سیگنالپهنای باند Read More →

ماژول physunits از FORTRAN

عنوان انگلیسی: physunits module from FORTRANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۳۴کلید واژه ها:demodulationdevelopment environmentfortranMATLAB and FORTRAN Interfacemodulationtoolboxunits physunits fortranارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و Read More →

نمودار مشخصه PV و IV برای ماژول BPSX150s

عنوان انگلیسی: PV and IV characteristics plot of BPSX150s moduleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۳کلید واژه ها:demodulationmodulationsimscapeافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیوننمودار مشخصه PV Read More →

محاسبه نمودار خروج

عنوان انگلیسی: EXIT chart computationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۸کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systemdigital communicationsexit chartsmap algorithmsmaximum a posteriori algorithmssiso modulessoft output viterbi algorithmturbo receiversتحلیل Read More →