طراحی مبتنی بر مدل برای کنترل شاسی خودرو الکتریکی

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۳کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theoryecrobotembedded codelegomindstormsnxtsimulationSystems theoryvehicleاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

طراحی بر اساس مدل برای کنترل الکتریکی شاسی اتومبیل

عنوان انگلیسی: Model-Based Design for Electrical Automobile Chassis Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۵کلید واژه ها:automotivecontrol designecrobotEmbedded Centerembedded codelegombdMicroprocessormindstormsnxtRobust ControlsimulationState FlowStateflowStochastic controlvehicleاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه Read More →

مدل موتور DC با تحریک مجزا

عنوان انگلیسی: Model of seperately excited DC motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۴کلید واژه ها:dc motorelectrical drivesmachinesmodelPower Systemانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی Read More →