شبیه سازی چرخ آب لورنز گسسته

عنوان انگلیسی: Discrete Lorenz Water Wheel Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۸کلید واژه ها:automationchaotic systemControl SystemsControl theorylorenz water wheelSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

ترسیم جاذب لورنس

عنوان انگلیسی: Lorenz attaractor plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۷کلید واژه ها:attractorchaoschaoticdynamical systemlorenzLorenz AttractorodeOscillatorplotprandtlrayleighstrange attractorآشوباترکتوراسیلاتوربرقجاذبجاذب لورنزجریان متناوبسیستم غیر خطیسیستم لورنزسیستم های آشوبیقدرتلورنزمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

محاسبه توان Lyapunov برای ODE

عنوان انگلیسی: Calculation Lyapunov Exponents for ODEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaosDifferential Equationdifferential equationsexponenti would like to know if Read More →

حوزه سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳DScopeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:۲d3daircraftairplaneattractorgraphlorenzmultitrackscopesimulinkxyxyzاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیحوزه سه بعدی۳DScope فرم عضویت در Read More →

کتاب سنجی — هنر اندیس استنادها (citation)

عنوان انگلیسی: Bibliometrics — the art of citations indicesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۸۴کلید واژه ها:arindexawcrbatistabibliometricsClassificationclusteringData Miningeggheeindexgindexh2indexharzinghcindechiindexhindexhirschhmindexjinkosmulskiPattern Miningschreibersidiropouloszhangخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →

nlcontrol

عنوان انگلیسی: nlcontrolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۵کلید واژه ها:algorithmApplications of Fixed-Pointcontrolcontrol designcontrol methodsFixed-PointFixed-Point Toolboxnonlinearالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

سیستم های مرتبه کسری آشوبی

عنوان انگلیسی: Fractional Order Chaotic Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۲۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaoschaos controlDifferential EquationfochuammFractional CalculusFractional DerivatieFractional IntegralFractional Integral and Derivativenonlinearnumerical Read More →