الگوریتم قطعه بندی تصویر GrowCut

عنوان انگلیسی: GrowCut Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۰کلید واژه ها:Cellular Automatacomputer visionDigital Image Processinggraph cutgrowcutimage processingmorphologyplzzz send me the code for image Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی تصاویر خودکار و برنامه ریزی برای پرتو درمانی

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic image segmentation and treatment planning for radiotherapyتعداد کلیک: ۲۹۲۳کلید واژه ها:NEW YORK UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی Read More →

قطعه بندی تصاویر رنگی

عنوان انگلیسی: color Image Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۷۳کلید واژه ها:Automatic Classificationclusteringcomputer visionData MiningDigital Image Processingimage processingimage segmentationmachine learningobject extractionobject identificationregion extractionsegmentationUnsupervised Learningبینایی Read More →

آموزش تقسیم بندی تصویر (BlobsDemo)

عنوان انگلیسی: Image Segmentation Tutorial (BlobsDemo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۵کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingblob detectiondemoimage analysisimage processingnot a functionobject detectionOtsu Methodpick of the Read More →