قانون دلتا

عنوان انگلیسی: DeltaRuleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۸۵کلید واژه ها:adalineClassificationclassifierclusteringData ClassificationData Miningdelta ruleleast mean squareslmsmachine learningneuralneural netneural networkneurodeneuronPattern Miningpattern recognitionperceptronSupervised Learningwidrowhoffاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:دینامیکهای دیدگاه قانون اکثریت با زمان تاخیر دیفرانسیلی یک مکانیسم برای تصمیم گیری های جمعی خود سازمان یافته

عنوان انگلیسی: Thesis:Majority-Rule Opinion Dynamics with Differential Latency A Mechanism for Self-Organized Collective Decision-Makingتعداد کلیک: ۹۵۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

محاسبه ثابت قانون هنری

عنوان انگلیسی: Henry’s Law Constant Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۲کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistryconstantgasgaseshenryhenrys constantMATLAB for Chemical Engineersthermodynamicsسیستم های Read More →