فیلتر تصویر با استفاده از همبستگی مکانی

عنوان انگلیسی: Image filter by spatial correlationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۷کلید واژه ها:adjacency matrixautocalibrated filterdenoising filterimage processingsignal processingSpatial Correlationآمار ریاضیارتباط مکانیارتباطات وایرلستحلیل داده Read More →

فیلتر مکانی دیجیتال

عنوان انگلیسی: Digital Beamformingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۸کلید واژه ها:antennaAntenna ArrayAntenna Designbeam patterndigital beamforminglinear isotropic arrayssignal processingآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها و امواجمهندسی Read More →

هدف یابی تطبیقی: تشویق کشاورزان به ارزیابی برداشت ها و بهبود مدل آبرسانی، بهینه سازی مکانی، و به کار گیری رویکردهای حفاظتی برای کشاورزی

عنوان انگلیسی: Adaptive targeting: Engaging farmers to assess perceptions and improve watershed modeling, spatial optimization, and adoption of agricultural conservation practicesتعداد کلیک: ۱۵۴۲کلید واژه ها:Adaptive Read More →