تئوری و طراحی سیستم کنترل مدرن پیشرفته

عنوان انگلیسی: Advanced Modern Control System Theory and Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۲کلید واژه ها:automationbooksControl SystemsControl theorycontrolsstate feedback controlsystemsSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی Read More →

شبیه سازی گانتری چرخشی

عنوان انگلیسی: Rotatory Gantry Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۰کلید واژه ها:control designsimmechanicssimulinkسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه Read More →