گیرنده رادیو AM

عنوان انگلیسی: AM Radio Receiverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۰کلید واژه ها:amautomationCommunicationsControl SystemsControl theoryOscillatorreceiverrfSystems theoryاتوماسیوناسیلاتوربرقجریان متناوبسیستم های کنترلقدرتمدار الکتریکیمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلموج سینوسیموج مربعینظریه Read More →

مدولاسیون و دمدولاسیون bfsk

عنوان انگلیسی: bfsk modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:Communicationsdemodulationmodulationافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون و دمدولاسیون bfskbfsk modulation and demodulation Read More →