تولباکس پردازش تصمیم گیری مارکوف

عنوان انگلیسی: Markov Decision Processes (MDP) Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۶۸کلید واژه ها:AgentAIAI in MATLABArtificial IntelligenceBellmancontrol designdynamic programmingIntelligent SystemsLinear OptimizationLinear ProgrammingLPMachine Intelligencemachine learningMarkov Read More →