شبیه سازی کد LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Code Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۰کلید واژه ها:AWGNcoding theoryinformation theoryldpclowdensity paritycheckmatlabsimulationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

واسط کاربری تکی متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: MATLAB-Excel Single Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۵۶کلید واژه ها:data exportdata importdemoexcel link com net builder dll vba deploy interface single commoexternal Read More →

مثال ساده برای چگونگی ایجاد فایل mex

عنوان انگلیسی: Simple example how to create a mex-file!زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۶کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydllmexfilessimulationSystems theorytridiagonal matrixاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

API MAT-فایل IO برای NET 2.0 – CSMatIO.

عنوان انگلیسی: CSMatIO — MAT-file IO API for .NET 2.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۰کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABاینترفیس خارجیاینترفیس Read More →

درایور ابزار FL3002 GPIB لاندا فیزیک

عنوان انگلیسی: Lambda-Physik FL3002 GPIB Instrument Driversزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۰کلید واژه ها:automationdyegpibInstrument Controlinstrument driverslambdaphysiklaserابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی Read More →