مبدل تک فاز اقتصاد به سه فاز

عنوان انگلیسی: Economic Single-Phase to Three-Phase Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۷کلید واژه ها:control designEconomicsEconomics in MATLABMATLAB for EconomicsSimPowerSystemsimpowersystemsاقتصادالکترونیکتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبسیم پاور Read More →

جبران طیف فاز

عنوان انگلیسی: Phase Spectrum Compensationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۹کلید واژه ها:analysis modification synthesisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformmagnitude spectrumphase spectrumphase spectrum compensationpscshorttime fourier Read More →

راهنمای آموزشی حلقه قفل شده فاز

عنوان انگلیسی: Phase Locked Loop tutorialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۳کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspFixed-PointFixed-Point ToolboxPhase-Locked LoopPLLpll vco nco phase locked loop Read More →

فاز تقویت خوشه (CR)

عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phaseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۵۳کلید واژه ها:cluster reinforcementcrdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehighdimensional dataimage processingself organizing mapSelf-Organizing MapsSOMvisualizationانبار Read More →

کتابخانه بلوکی جدید سیمولینک به نام فیلتر فاز (Phase Filter)

عنوان انگلیسی: New Block Library Simulink called The Phase Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۵کلید واژه ها:biotechcontrol designmathematicsOscillatorsignal processingsimulationsimulinkاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →