فیلتر تصویر با استفاده از همبستگی مکانی

عنوان انگلیسی: Image filter by spatial correlationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:adjacency matrixautocalibrated filterdenoising filterimage processingsignal processingSpatial Correlationآمار ریاضیارتباط مکانیارتباطات وایرلستحلیل داده Read More →

تابع Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۵کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfunctiongaborimage processingneuroscienceاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی لبه در Read More →

ابزار گوگل ارث

عنوان انگلیسی: Google Earth Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:earthearth sciencesgooglegoogle earthkmlkmznavigationplottoolboxجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییابزار گوگل ارثGoogle Earth Read More →