نمودار سطح برای تصمیم گیری چند هدفه

عنوان انگلیسی: Leveldiagrams for multiobjective decision makingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۹۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorycpohDecision MakingDecision Support SystemDMDSSMCDMMulticriteria Optimizationmultiobjective optimizationoptimizationpareto frontSystems theoryاتوماسیونبرنامه نویسی Read More →

سیستم شناسایی صورت در متلب

عنوان انگلیسی: Face Recognition Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۵۰کلید واژه ها:applicationclosed source softwareeigenfaceseigenvalueseigenvectorsfaceface detectionface detection wavelet transformFace recognitionimage processingnot a functionRadial-Basis FunctionsRBFrecognitionپردازش تصاویر Read More →

تابع Gabor

عنوان انگلیسی: Gabor functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۹۴کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfunctiongaborimage processingneuroscienceاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی لبه در Read More →

عبور آنتروپی تقریبی

عنوان انگلیسی: Cross Approximate Entropyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۲کلید واژه ها:Entropyinformation theorynonlinear signal analysissignal processingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان Read More →