مبدل نیم پل DC DC

عنوان انگلیسی: Half Bridge DC DC Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۴کلید واژه ها:bode plotcontroller designderivationElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicshalf bridge dcdc converterادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد Read More →

مبدل بوست — حلقه بسته

عنوان انگلیسی: Boost Converter — Close Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۶کلید واژه ها:booboostboost convertercontrol designconverterdcdc converterElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsinverterpower electronicsSimPowerSystemادوات نیمه هادیالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →

لوازم و اتصالات و کنترل درست DC موتور

عنوان انگلیسی: Armature and Field Control Of DC Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۷کلید واژه ها:armaturecontrol of dc motorElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsfieldSimPowerSystemادوات نیمه هادیالکترونیکسیم پاور Read More →

تقسیم بندی تکراری iterativepartitioning.m

عنوان انگلیسی: iterativepartitioning.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۶کلید واژه ها:asic designElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiterative partitioningsystem partitioning algorithmادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای الکترونیکیمهندسی Read More →

فیلتر مقاومت-خازن دیجیتال (RC)

عنوان انگلیسی: Digital Resistor-Capacitor (RC) Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۷کلید واژه ها:analog filteranalogtodigitalautomotivecapacitorElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiiriir designiir simulationrc filterresistorsignal processingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب Read More →

فعال کننده ها و سنسورهای مغناطیسی

عنوان انگلیسی: Magnetic Actuators and Sensorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۸۷کلید واژه ها:computeraided engineeringElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsmagnetic actuatorssensorsادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای الکترونیکمدارهای Read More →

مبدل باک– حلقه باز

عنوان انگلیسی: Buck Converter — Open Loopزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۸کلید واژه ها:Buck Convertercontrol designconverterdcdc converterDiodeduty ratiopower electronicsPower SystemSimPowerSystemادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

جعبه ابزار دلتا-سیگما

عنوان انگلیسی: Delta Sigma Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاadcautomationc2449Control SystemsControl theorydacdata converterdelsigdelta sigmadeltasigmaElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsFilter Designgood filesmashnoise Read More →

انتگرال گیر تجربی با مدار ریست کننده

عنوان انگلیسی: Practical Integrator With Resetting Circuitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۶کلید واژه ها:Electrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsintegratorresetting circuitresidual chargesimelectronicsادوات نیمه هادیالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →