شناسایی کاراکتر مورفولوژیکی

عنوان انگلیسی: Morphological Character Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۶کلید واژه ها:characterCharacter Recognitionimage pintegermorphologicalmorphologyOCRsegmentationبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی حرفشناسایی حروفشناسایی حروف نوریشناسایی دست Read More →

شناسایی کاراکتر با شبکه عصبی

عنوان انگلیسی: Character Recognition Using Neural Networksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۹کلید واژه ها:applicationCharacter RecognitionDigital Image Processingedge detectioni have a problem in loading the Read More →

بازشناخت کاراکتر نوری ۲٫۰ (OCR 2.0)

عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition 2.0 (OCR 2.0)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۷کلید واژه ها:Communicationsdata importimage processingoptimizationsystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی Read More →