کدهای بلوک خطی

عنوان انگلیسی: linear block codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۶کلید واژه ها:۳ bitblockcoding theoryinformation theoryinputlinearmsg vectorwireless communicationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →