شبیه سازی نرخ خطای بیتی کد همینگ ۷,۴

عنوان انگلیسی: (۷,۴)Hamming Code Bit Error Rate Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۱کلید واژه ها:AWGNbercommunicationCommunicaton Systemhamming codehard decodingml decisionparity bitssoft decodingsyndrome decodingتحلیل سیستم های Read More →

جعبه ابزار شناسایی مودال کور

عنوان انگلیسی: Blind Modal Identification (BMID) toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal identificationmodal parameter estimationsignal processingsystem identificationSystems theoryvibrationآماراتوماسیونارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری سیستمتئوری Read More →