اندازه گیری فاصله Bhattacharyya برای شناسایی الگو

عنوان انگلیسی: Bhattacharyya Distance Measure for Pattern Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۵کلید واژه ها:bayes errorbhattacharyya distance measurepattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت Read More →

تبدیل هاف فازی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: generalized fuzzy Hough transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۳کلید واژه ها:biomedical imagesfeature extractionfeature selectionHough Transformpattern recognitionاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصویرتبدیل هافتشخی Read More →

آنالیز سریع تفکیکی خطی تهی

عنوان انگلیسی: Fast Null Linear Discriminant Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۸کلید واژه ها:biotechCommunicationsfast nldaimage processinglinear discriminant analysismathematicsmatrixnull ldapattern recognitionsignal processingstatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →

توابع تفکیک کننده درجه دو متعامد

عنوان انگلیسی: Orthogonal Quadratic Discriminant Fuctionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۶کلید واژه ها:classifierpattern recognitionquadratic discriminant functionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت Read More →