اندازه گیری فاصله Bhattacharyya برای شناسایی الگو

عنوان انگلیسی: Bhattacharyya Distance Measure for Pattern Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۰کلید واژه ها:bayes errorbhattacharyya distance measurepattern recognitionprobabilitystatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت Read More →

تبدیل هاف فازی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: generalized fuzzy Hough transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۳کلید واژه ها:biomedical imagesfeature extractionfeature selectionHough Transformpattern recognitionاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصویرتبدیل هافتشخی Read More →

آنالیز سریع تفکیکی خطی تهی

عنوان انگلیسی: Fast Null Linear Discriminant Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۳کلید واژه ها:biotechCommunicationsfast nldaimage processinglinear discriminant analysismathematicsmatrixnull ldapattern recognitionsignal processingstatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص Read More →

توابع تفکیک کننده درجه دو متعامد

عنوان انگلیسی: Orthogonal Quadratic Discriminant Fuctionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۶کلید واژه ها:classifierpattern recognitionquadratic discriminant functionاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت Read More →