الگوریتم شبیه سازی آماری ؟

عنوان انگلیسی: Gillespie Stochastic Simulation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchemistrycomputational biologyDifferential Equationkineticsmodelingnoiseodereaction networksimulationstochasticsystems biologyحل ODE در متلبحل عددی Read More →

مدل سیستم رنین-آنژیوتنسین برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Renin-Angiotensin-System (RAS) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:biotechmechanistic modelingpathway modelingpkpdrasSimBiologysimbiology modelsystems biologyزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:نظارت مورفوژنز- کنترل مورفولوژی رباتهای خود راه انداز زمینی توسط رباتهای هوایی

عنوان انگلیسی: Thesis:Supervised Morphogenesis – Morphology Control of Ground-based Self-Assembling Robots by Aerial Robotsتعداد کلیک: ۱۰۲۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

پیدا کردن اختلال

عنوان انگلیسی: findDepressionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۱کلید واژه ها:earth scienceGeologylimnologyMATLAB for Geologyچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در زمین شناسیکاربرد متلب در علوم Read More →