شبیه سازی رادار

عنوان انگلیسی: RADAR simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۸کلید واژه ها:aerodefaerodef، هوا فضا، هوا فضا، سرد، تشخیص و محدوده، خطا با استفاده از بار، Read More →

شبیه سازی کد LDPC

عنوان انگلیسی: LDPC Code Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۳۳کلید واژه ها:AWGNcoding theoryinformation theoryldpclowdensity paritycheckmatlabsimulationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →