دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم های استدلال محاسباتی در هوش مصنوعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Algorithms for computational argumentation in artificial intelligenceتعداد کلیک: ۱۷۲۱کلید واژه ها:ThesisUniversity College Londonپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: Read More →

فیزیک محاسباتی – مثال NO.1

عنوان انگلیسی: Computational Physics – Example No.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۲کلید واژه ها:Computational PhysicsComputational Physics in MATLABMATLAB for Computation PhysiscsphysicsPhysics in MATLABفیزیکفیزیک در Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:ساختارهای محاسباتی خود سازمان یافته برای تحلیل زمان واقعی در نظارت محیطی توزیع شده به مقدار زیاد

عنوان انگلیسی: Thesis:Self-organised Computational Structures for Real Time Analysis in Highly Distributed Environmental Monitoringتعداد کلیک: ۷۰۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان Read More →

هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۲۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: مدلی محاسباتی برای تکامل مبتنی بر ممتیک: بهینه سازی هوش تجمعی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Computational Model of Memetic Evolution: Optimizing Collective Intelligenceتعداد کلیک: ۱۳۳۸کلید واژه ها:Clemson UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان پایان نامه: Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی

عنوان انگلیسی: Thesis:”Sparse Bayesian Information Filters for Localization and Mapping”تعداد کلیک: ۵۸۱۸کلید واژه ها:MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGYThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی اقیانوسدانلود Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگو برداری از مورچه های شکارچی خانه: تصمیم گیری جمعی در سیستم های محاسباتی طبیعی

عنوان انگلیسی: Thesis: Learning from House-Hunting Ants: Collective Decision-Making in Organic Computing Systemsتعداد کلیک: ۸۸۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود Read More →