بسته بازسازی CT

عنوان انگلیسی: CT reconstruction packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۲کلید واژه ها:backprojectioncentral slice theoremcomputed tomographyConvolutionfiltered backprojectionfunctional analysisimage processingradon transformationبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی Read More →

جعبه ابزار فیلتر پیوستگی بهبود لبه های تصویر

عنوان انگلیسی: Image Edge Enhancing Coherence Filter Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۳۸کلید واژه ها:۲d3danisotanisotroanisotropic diffusioncoherence enhancingcoherenceenhancingcolorcomputer visiondenoisingdiffusiondiffusion filteringdiffusion schemeDigital Image Processingedgeedge enhancingeigen valueseigen Read More →