باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵۵کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

پردازش سیگنال برای گراف ها و تصاویر

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures) update 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۶۰کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseDigital Signal Processingdiscretedspfunctional analysisnavigationplotsignal Read More →

مقایسه روش های مدولاسیون BPSK و QPSK

عنوان انگلیسی: Comparison of BPSK and QPSK modulation schemesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۵۸کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskDigital Modulationmobile communicationmodulationpskqpskQuadrature Phase-Shift Keyingتغییر فازرمز گذاریرمز Read More →

کلاس سیگنال عمومی

عنوان انگلیسی: Generic Signal Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۱کلید واژه ها:audioaudio processingfiltersample ratesignal processingvideoVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →

تولید کننده های سیگنال SMY رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz SMY Signal Generatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۱کلید واژه ها:automationdriversInstrument Controlinstrument driversmeasurementrohde schwarzsmy signal generatorابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل Read More →

تولید کننده های سیگنال SMT رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz SMT Signal Generatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۷کلید واژه ها:automationdriverInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzsmt microwave signal generatortestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

تولید کننده های سیگنال SMP رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz SMP Signal Generatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۶کلید واژه ها:automationdriverInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzsmp microwave signal generatortestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

تولید کننده سیگنال SME رود و شوارتز

عنوان انگلیسی: Rohde and Schwarz SME Signal Generatorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۵کلید واژه ها:automationdriverInstrument Controlinstrument driversrohde schwarzsme signal generatortestابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل Read More →