کنترل دیجیتال سیستم های پویا, ۳e

عنوان انگلیسی: Digital Control of Dynamic Systems, 3eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۵کلید واژه ها:automationcontrolControl SystemsControl theorycontrolsdigital computersdynamic systemsrealtime controlRobust ControlStochastic controlsystemSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل Read More →