نتایج جستجو برای «سیستم های مرتبه کسری»

تعداد کلیک: 3762
عنوان انگلیسی: Fractional Order Chaotic Systems
لینک: http://codesara.ir/content/m1260932-fractional-order-chaotic-systems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1260932

سیستم های مرتبه کسری آشوبی