فرادرس آموزشی رایگان بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند -بخش دوم

عنوان انگلیسی: portfolio optimization using classic and intelligent optimization methodsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrfin101# برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام، Read More →

دریافت نمادها سهام

عنوان انگلیسی: Get Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۹کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringstockssymbolsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

دریافت نمادهای سهام آمریکا

عنوان انگلیسی: Get U.S. Stock Symbolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۵کلید واژه ها:financefinance stock symbols tickersstockStock Markettickerبازار بورسبازار سهامبهینه سازی سبد سهامبورسبورس سهامسبد سهامسرمایهسهامسهام Read More →

مدل ساختاری اعتبار مرتون (Merton)

عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۷کلید واژه ها:creditfinanceFinancial Engineeringjacobianmertonmerton modelmtimesxnewton methodnewtonraphsonquantitative financestructural credit modelstructural modelتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:رویکرد روش بهینه سازی سبد سهام‬ شاخص اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

عنوان انگلیسی: Thesis:A Heuristic Stock Portfolio Optimization Approach Based on Data Mining Techniquesتعداد کلیک: ۱۵۶۵کلید واژه ها:UNIVERSITY OF CALGARYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراعلوم کامپیوتردانلود رایگان Read More →