جعبه ابزار (تولباکس) هندسه لایه ای یا FGT

عنوان انگلیسی: FGT – Fold Geometry Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۵کلید واژه ها:fold geometryGeologyguiMATLAB for Geologyrock analysistoolboxچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در Read More →