انتخاب ویژگی براساس اطلاعات اثر متقابل

عنوان انگلیسی: Feature Selection Based on Interaction Informationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۵۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligenceconditional entropyData MiningdimensionalizediscretizationEntropyfeature selectionfirst order utilityfrequency tableinformation Read More →

جعبه ابزار نظریه اطلاعات

عنوان انگلیسی: Information Theory Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۶کلید واژه ها:conditional entropyEntropyinformation theoryjoint entropykl divergencemutual informationnormalized mutual informationnormalized variation informationrelative entropyآنتروپیاطلاعاتانتروپیبار اطلاعاتیبازیابی اطلاعاتبی Read More →

برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

عنوان انگلیسی: برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبکه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلطتوضیحات:با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی Read More →

کتابخانه NIST (برای ویندوز)

عنوان انگلیسی: NIST (ANSI_NIST-ITL 1-2000) library (for Windows)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۴۵کلید واژه ها:ansinistitl 12000ansinistitl 12007CompressionfbiFingerprintstoragewsqاثر انگشتاستخراج ویژگیپردازش اثر انگشتپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالتحلیل Read More →