آزیموت (Azimuth) خورشیدی و تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Solar Azimuth and Elevation Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarineclipticelelevationequitorialgeodeticgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudesolarsunutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

نمونه ساده سلول های خورشیدی و مدل پنل

عنوان انگلیسی: Simple Solar Cell And Panel Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۳کلید واژه ها:a300amorphouscarcellcrystallinecurrentheiiv curvepanelPhotovoltaicpowerPVsiliconsolarsunsunpowervoltageworld solar challengewscالکتریسیتهانرژی خورشیدیتابش خورشیدتولید برقتولید برق از انرژی Read More →

انتقال مداری فشار پایین با نیروی محرکه خورشیدی الکتریکی

عنوان انگلیسی: Low-Thrust Orbital Transfer with Solar-Electric Propulsionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۴۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceinteractive scriptlowthrustnonplanarOptimal Controlorbital transferبرنامه ریزی پویابهینه سازیتئوری کنترل بهینهسیستم های Read More →

سلول‌های بدون‌ جهت گذرا

عنوان انگلیسی: Non-directional transient cellsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۸کلید واژه ها:artificial neuronsbiological visionneural networkneural networkssimulationsvisual cortexآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:مدیریت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با برق انرژی خورشیدی

عنوان انگلیسی: Thesis:Energy Management in Solar Powered Wireless Sensor Networksتعداد کلیک: ۱۱۳۴کلید واژه ها:ARIZONA STATE UNIVERSITYThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترادانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیش بینی ساعتی تابش مستقیم عادی خورشیدی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:Intra-hour Direct Normal Irradiance Solar Forecasting Using Genetic Programmingتعداد کلیک: ۶۸۷کلید واژه ها:ThesisUniversity of californiaایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود Read More →