پیاده سازی بازی کاوشگر فرودی در ماه با استفاده از متلب — مثالی از نحوه دریافت کلید فشرده شده در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Lander Matlab Game — Example of getting keypressedزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designdemogameguisimulationسیستم های پروازیکاربرد Read More →

بازی ویدئویی (کامپیوتری) مهاجمان فضایی در متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Space Invaders VideoGameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcontrol designfungameguiimage processingmusicphysicssimulationspritestutorialvideogameسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) قدرت بازتاب زمین

عنوان انگلیسی: Earth Albedo Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۱کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABearth albedoreflectionsatellite datasunlightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

کنترلل فضاپیما و هواپیما

عنوان انگلیسی: Control of Spacecraft and Aircraftزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۳کلید واژه ها:aircraftairplanecompanioncontrol limitscontrolsflight controlspacecraftاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و Read More →