مدل دینامیکی ستون تقطیر

عنوان انگلیسی: Distillation column modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABconstant relative volitilitydae modelDifferential EquationDistillationDistillation ColumnMATLAB Read More →

ستون تقطیر دینامیکی (پویا)

عنوان انگلیسی: Dynamic Distillation Columnزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۰کلید واژه ها:columnDistillationDistillation Columnode45optimizationپالایشگاهپتروشیمیتقطیرستون تقطیرستون تقطیر در متلبفرآیند شیمیاییکاربرد متلب در پتروشیمیمهندسی پتروشیمیمهندسی شیمیستون تقطیر Read More →

LQG-LTR

عنوان انگلیسی: LQG-LTRزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۵کلید واژه ها:DistillationDistillation ColumnLinear Quadratic GaussianLQGltrsimulinkپالایشگاهپتروشیمیتئوری کنترلتقطیرستون تقطیرستون تقطیر در متلبسیستم های غیر خطیفرآیند شیمیاییکاربرد متلب در Read More →